back

Objednávanie učebníc cez edičný portálZoznam učebníc vydavatežstva Cambridge University Press s odporúčacou doložkou, ktoré si školy môžu objedna cez edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Možnos objednávania učebníc prosím sledujte cez edičný portál.

Popis učebníc vydavatežstva Cambridge University Press

Zoznam učebníc I. stupňa ZŠ:
Playway to English 1 (1. ročník) Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Garan Holcombe Cambridge University Press
Playway to English 2 (2. ročník) Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Garan Holcombe Cambridge University Press
Playway to English 3 (3. ročník) Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Garan Holcombe Cambridge University Press
Playway to English 4 (4. ročník) Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Garan Holcombe Cambridge University Press

Join Us for English (3. a 4. ročník) Gunter Gerngross, Herbert Puchta Cambridge University Press

Kid´s Box 1 Caroline Nixon, Michael Tomlinson, Melanie Wiliams Cambridge University Press
Kid´s Box 2 Caroline Nixon, Michael Tomlinson, Melanie Wiliams Cambridge University Press
Kid´s Box 3 Caroline Nixon, Michael Tomlinson, Melanie Wiliams Cambridge University Press
Kid´s Box 4 Caroline Nixon, Michael Tomlinson, Melanie Wiliams Cambridge University Press

Zoznam učebníc II. stupňa ZŠ:
More! 1 (5. ročník) úroveň A1 Rob Nicholas, Cheryl Pelteret, Herbert Puchta, Jeff Stranks Cambridge University Press
More! 2 (6. a 7. ročník, I. a II. ročník 8- ročných gymnázií) úroveň A2.1 Rob Nicholas, Cheryl Pelteret, Herbert Puchta, Jeff Stranks Cambridge University Press
More! 3 (8. a 9. ročník, III. a IV. ročník 8- ročných gymnázií) úroveň A2.2/B1 Rob Nicholas, Cheryl Pelteret, Herbert Puchta, Jeff Stranks Cambridge University Press

Zoznam učebníc pre stredné školy:
Face 2 Face Starter úroveň A1 Chris Redston, Gillie Cunningham Cambridge University Press
Face 2 Face Elementary úroveň A1/A2 Chris Redston, Gillie Cunningham Cambridge University Press
Face 2 Face Pre-Intermediate úroveň B1 Chris Redston, Gillie Cunningham Cambridge University Press
Face 2 Face Intermediate úroveň B1.2- B2.1 Chris Redston, Gillie Cunningham Cambridge University Press
Face 2 Face Upper-Intermediate úroveň B2.2 Chris Redston, Gillie Cunningham Cambridge University Press
Face 2 Face Advanced úroveň C1 Chris Redston, Gillie Cunningham Cambridge University Press

English in Mind Starter úroveň A1 Herbert Puchta, J. Stranks a kolektív Cambridge University Press
English in Mind 1 úroveň A1.2 - A2.1 Herbert Puchta, J. Stranks a kolektív Cambridge University Press
English in Mind 2 úroveň A2.2 - B1.1 Herbert Puchta, J. Stranks a kolektív Cambridge University Press
English in Mind 3 úroveň B1 Herbert Puchta, Jeff Stranks a kolektív Cambridge University Press
English in Mind 4 úroveň B2.2 Herbert Puchta, Jeff Stranks a kolektív Cambridge University Press
English in Mind 5 úroveň C1.1 Herbert Puchta, Jeff Stranks a kolektív Cambridge University Press

English Unlimited Starter úroveň A1 Theresa Clementson, Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra a kolektív Cambridge University Press
English Unlimited Elementary úroveň A2 Theresa Clementson, Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra a kolektív Cambridge University Press
English Unlimited Pre-Intermediate úroveň B1 Theresa Clementson, Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra a kolektív Cambridge University Press
English Unlimited Intermediate úroveň B1+ Theresa Clementson, Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra a kolektív Cambridge University Press
English Unlimited Upper-Intermdiate úroveň B2.2 Theresa Clementson, Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra a kolektív Cambridge University Press