back

Objednávanie učebníc cez edičný portálZoznam učebníc vydavateľstva Hueber s odporúčacou doložkou, ktoré si školy môžu objednať cez edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Možnosť objednávania učebníc prosím sledujte cez edičný portál.

Zoznam učebníc I. stupňa:
Planetino 1 (3. ročník) Gabriele Kopp a kolektív Hueber
Planetino 2 (4. ročník) Gabriele Kopp a kolektív Hueber

Zoznam učebníc II. stupňa:
Planet 1 úroveň A1 Gabriele Kopp, Siegried Büttner Hueber

Zoznam učebníc pre stredné školy:
AusBlick 1 Brückenkurs úroveň B1 Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou Hueber
AusBlick 2 úroveň B2 Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou Hueber

Deutsch com 1 úroveň A1 Gerhard Neuener a kolektív Hueber
Deutsch com 2 úroveň A2 Gerhard Neuener a kolektív Hueber

Ideen 1 úroveň A1 Wifred Krenn, Herbert Puchta Hueber

Planet 2 úroveň A2 Gabrielle Kopp, Siegried Büttner Hueber
Planet 3 úroveň B1 Gabrielle Kopp, Siegried Büttner Hueber