back

Objednávanie učebníc cez edičný portálZoznam učebníc vydavatežstva Macmillan s odporúčacou doložkou, ktoré si školy môžu objedna cez edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Možnos objednávania učebníc prosím sledujte cez edičný portál.

Viac o učebniciach vydavatežstva Macmillan schválených MŠ SR

Zoznam učebníc I. stupňa ZŠ:
English Quest 1 (1. ročník) Jeanette Corbett, Roisin O'Farrell Macmillan
English Quest 2 (2. ročník) Jeanette Corbett, Roisin O'Farrell Macmillan
English Quest 3 (3. ročník) Jeanette Corbett, Roisin O'Farrell Macmillan
English Quest 4 (4. ročník) Jeanette Corbett, Roisin O'Farrell Macmillan

English World 1 (3. ročník) Mary Bowen, Liz Hocking Macmillan
English World 2 (4. ročník) Mary Bowen, Liz Hocking Macmillan

Little Bugs 1, Pupil's Book (1.ročník) Carol Read, Anna Soberon Macmillan
Little Bugs 2, Pupil's Book (2.ročník) Carol Read, Anna Soberon Macmillan

Way Ahead 1 (3.ročník) Printha Ellis, Mary Bowen Macmillan
Way Ahead 2 (4.ročník) Printha Ellis, Mary Bowen Macmillan

Story magic 1 (3. ročník) Susan House, Katharine Scott Macmillan
Story magic 2 (4. ročník) Susan House, Katharine Scott Macmillan

Zoznam učebníc II. stupňa ZŠ:
English Quest 5 (5. ročník) Jeanette Corbett, Roisin O'Farrell Macmillan
English Quest 6 (6. ročník) Jeanette Corbett, Roisin O'Farrell Macmillan

Hot Spot 1 (5. ročník) úroveň A1 Colin Granger, Katherine Stannett Macmillan
Hot Spot 2 (6. a 7. ročník, I. a II. ročník 8- ročných gymnázií) úroveň A1.2 - A2.1 Colin Granger, Katherine Stannett Macmillan
Hot Spot 3 (8. a 9. ročník ZŠ, III. a IV. ročník 8- ročných gymnázií) úroveň A2 Colin Granger, Katherine Stannett Macmillan

Tempo 1 (5. ročník ZŠ - 1. CJ, 6.-7. ročník ZŠ - 2. CJ) úroveň A 1.1 Chris Barket, Libby Mitchel Macmillan
Tempo 2 (6. a 7. ročník ZŠ - 1. CJ, 8.-9. ročník ZŠ -2. CJ) úroveň A 1.2 Chris Barket, Libby Mitchel Macmillan
Tempo 3 (8. a 9. ročník ZŠ - 1. CJ) úroveň A2 Chris Barket, Libby Mitchel Macmillan

English World 3 Mary Bowen, Liz Hocking Macmillan
English World 4 Mary Bowen, Liz Hocking Macmillan
English World 5 Mary Bowen, Liz Hocking Macmillan
English World 6 Mary Bowen, Liz Hocking Macmillan

Zoznam učebníc pre stredné školy:
New Inside Out Pre-Intermediate (len 8. a 4. ročné gymnáziá, bil. SŠ) úroveň A2.2 - B1.1 Sue Kay, Vaughan Jones Macmillan
New Inside Out Intermediate (len 8. a 4. ročné gymnáziá, bil. SŠ) úroveň B1 Sue Kay, Vaughan Jones Macmillan
New Inside Out Upper-Intermediate (len 8. a 4. ročné gymnáziá, bil.SŠ) úroveň B2 Sue Kay, Vaughan Jones Macmillan
New Inside Out Advanced (len bil. SŠ) úroveň C1 Sue Kay, Vaughan Jones Macmillan

Code Blue B1 (8. ročné a 4. ročné gymnáziá, SOŠ) úroveň B1 Rosemary Aravanis, George Vassilakis Macmillan
Code Green B1+ (8. ročné a 4. ročné gymnáziá, SOŠ) úroveň B1+ Rosemary Aravanis, Stuart Cochrane Macmillan
Code Red B2 (8. ročné a 4. ročné gymnáziá, SOŠ) úroveň B2 Michele Crawford, Rob Nicholas, Stuart Cochrane Macmillan

Straightforward Elementary (len 4. ročné gymnáziá) úroveň A1.1-A2.1 Lindsay Clandfield Macmillan
Straightforward Pre-Intermadiate (len 4. roč. gymnáziá) úroveň A2.2-B1.1 Philip Kerr Macmillan
Straightforward Intermediate (len 4. ročné gymnáziá) úroveň B1 Philip Kerr, Ceri Jones Macmillan

Inspiration 1 (len SOŠ) úroveň A1/A2 Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse Macmillan
Inspiration 2 (len SOŠ) úroveň A2/B1 Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse Macmillan
Inspiration 3 (len SOŠ) úroveň A2/B1 Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse Macmillan
Inspiration 4 (len SOŠ) úroveň B1 Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse Macmillan

Gateway A2 (1.ročník) Dave Spencer Macmillan
Gateway B1 (2.ročník) Dave Spencer Macmillan
Gateway B1+ (3.ročník) Dave Spencer Macmillan
Gateway B2 (4.ročník) Dave Spencer Macmillan