PONUKY:


PDF NOVÉ: VŠETKY JAZYKY - súhrnná ponuka (2018/2019) [pdf]PDF Príprava na maturitu [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018

PDF Nemčina pre 2. stupeň ZŠ [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018

PDF Nemčina pre deti [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018

PDF Nemčina pre SŠ [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018


PDF Pracovná nemčina [pdf] )
dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018

PDF Pracovná nemčina - HUEBER [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 30.08.2018

PDF Krajinoveda [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2018

PDF Cestovný ruch [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2018

PDF Frazeológia [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 18.01.2017

PDF Jazykové hry [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2018

PDF Príprava na skúšky [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018

PDF Zdravotníctvo [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018

PDF Krajinoveda [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018