PONUKY:


PDF VŠETKY JAZYKY - súhrnná ponuka (2017/2018) [pdf]


PDF Príprava na maturitu [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 04.12.2017

PDF Nemčina pre deti [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 13.07.2017

PDF Nemčina pre 2. stupeň ZŠ [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 13.07.2017

PDF Nemčina pre SŠ [pdf]
dátum poslednej aktualizácie: 13.07.2017


PDF Pracovná nemčina [pdf] (1,67 Mb)
dátum poslednej aktualizácie: 07.07.2017

PDF Krajinoveda [pdf] (676 kB)
dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2018

PDF Cestovný ruch [pdf] (676 kB)
dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2018

PDF Frazeológia [pdf] (584 kB)
dátum poslednej aktualizácie: 18.01.2017

PDF Jazykové hry [pdf] (1,44 Mb)
dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2018

PDF Príprava na skúšky [pdf] (1,48 Mb)
dátum poslednej aktualizácie: 18.01.2017

PDF Zdravotníctvo [pdf] (716 kB)
dátum poslednej aktualizácie: 18.01.2017