Semináre pre učiteľov Aktuálne semináre - nemčina 
 Semináre, ktoré už prebehli v roku 2019 

 27. 8. 2019   Košice   Hueber Konferenz 
 3. 5. 2019   Nové Zámky   Gramatika hravo a zrozumiteľne (Hueber) 
 24. 4. 2019   Ružomberok   Nemčina v pohybe (Hueber) 
 12. 4. 2019   Nitra   Gramatika hravo a zrozumiteľne 
 11. 4. 2019   Žilina   Gramatika hravo a zrozumiteľne 
 29. 3. 2019   Košice   Nemčina pre profesijné uplatnenie 
 28. 3. 2019   Košice   Hravo a zrozumiteľne 
 27. 3. 2019   Banská Bystrica   Hravo a zrozumiteľne 
 25. 3. 2019   Bratislava   Hravo a zrozumiteľne 
 6. 3. 2019   Trnava   Deutsch in Bewegung 
 5. 3. 2019   Bratislava   Deutsch in der Grundschule (Primarstufe)