Príspevok na učebnice cudzieho jazyka (AJ, NJ, ŠJ, etc.) na stredných školách - info

Rok 2017
MŠVVaŠ SR poskytuje pre školský rok 2017/2018
príspevok na učebnice cudzieho jazyka vo výške 15 € pre:
 • žiakov 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií so štvorročným
  a päročným vzdelávacím programom a špeciálnych stredných škôl
 • žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
 • Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených
  v zozname uverejnenom na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR


  K danému faktu sa prispôsobili aj ceny vybraných titulov a ponuky pre SŠ daných jazykov:

  Ponuka titulov AJ pre SŠ (B1/B2)
  *AJ pre bilingválne SŠ (C1)
  face2face (B2), face2face (C1)
  Cenník vybraných titulov AJ
  Bonusy AJ
  Cenníky AJ
  Semináre AJ
  Ponuka titulov NJ
  Cenník vybraných titulov NJ
  Bonusy NJ
  Cenníky NJ
  Semináre NJ
  Ponuka titulov ŠJ
  Bonusy ŠJ
  Cenníky ŠJ