Ukážky


PICCOLO E FORTE

pre 4 - 7 ročné deti

Piccolo e forte A

A

Piccolo e forte B

B

AL CIRCO

pre 6 - 10 ročné deti

FORTE!

pre základné školy

1 (A1)

2 (A1+)

3 (A2)

A1-A2

PROGETTO ITALIANO JUNIOR

pre mládež

 Progetto italiano junior 1

1 (A1)

 Progetto italiano junior 2

2 (A2)

 Progetto italiano junior 3

3 (B1)

NUOVO PROGETTO ITALIANO

pre stredné školy a dospelých

 Progetto italiano nuovo 1

1 (A1-A2)

 Progetto italiano nuovo 2

2 (B1-B2)

 Progetto italiano nuovo 3

3 (B2-C1)

NUOVISSIMO PROGETTO ITALIANO

pre stredné školy a dospelých

 Progetto italiano nuovissimo 1

1 (A1-A2)

 Progetto italiano nuovissimo 2

2 (B1-B2)

 Progetto italiano nuovissimo 3

3 (C1)

 Progetto italiano nuovissimo 4

4 (C2)

ARRIVEDERCI

pre mládež od 16 rokov a dospelých

 Arrivederci 1

1 (A1)

 Arrivederci 2

2 (A2)

 Arrivederci 3

3 (B1/B1+)

NUOVO RETE!

pre mládež a dospelých

 Nuovo Rete! 1

A1

 Nuovo Rete! 2

A2

 Nuovo Rete! 3

B1

 Nuovo Rete! 4

B2

NUOVO ESPRESSO

pre dospelých

 Nuovo Espresso 1

1 (A1)

 Nuovo Espresso 2

2 (A2)

 Nuovo Espresso 3

3 (B1)

 Nuovo Espresso 4

4 (B2)

 Nuovo Espresso 5

5 (C1)

 Nuovo Espresso 6

6 (C2)

VIA DEL CORSO

pre dospelých

 Via del Corso 1

A1

 Via del Corso 2

A2

 Via del Corso 3

B1

 Via del Corso 4

B2

CHIARO!

pre dospelých

 Chiaro! 1

1 (A1)

 Chiaro! 2

2 (A2)

 Chiaro! 3

3 (B1)

SI!

učebnica talianskeho jazyka a kultúry

Si

GRAMMATICA PRACTICA DELLA LINGUA ITALIANA edizione aggiornata

nové vydanie talianskej gramatiky s cvičeniami v odstupňovanej náročnosti

grammatica italiana ea

A1-B2

NUOVA GRAMMATICA PRACTICA DELLA LINGUA ITALIANA

talianska gramatika s cvičeniami v odstupňovanej náročnosti

 Nuova grammatica italiana

A1/B2

VIA DELLA GRAMMATICA

komplexná gramatika taliančiny

 Via della Grammatica

A1-B2

MOSAICO ITALIA

učebnica o talianskom jazyku a kultúre

 Mosaico Italia

B2-C2

COLORI D'ITALIA

učebnica s autentickými materiálmi s kultúrnym a sociolingvistickým kontextom

 Colori d'Italia

C1-C2

L'ITALIA E CULTURA

príručky o talianskej kultúre (B2-C1)

 Geografia

Geografia

 Storia

Storia

 Arte

Arte

 Letteratura

Letteratura

 Musica, cinema e teatro

Musica, cinema e teatro

AFFARE FATTO!

taliančina do práce

Affare fatto 1

1 (A1-A2)

Affare fatto 2

2 (B1/B1+)

ITALIANO PER ECONOMISTI

taliančina do práce

Italiano per economisti

A2-C2

ITALIANO PER GIURISTI

taliančina do práce

Italiano per giuristi

B1-C2

ITALIANO PER MEDICI

taliančina do práce

Italiano per medici

B1-C2