Ukážky


SUBMARINO

pre 1. stupeň ZŠ

Submarino 0

0

Submarino 1

1

Submarino 2

2

Submarino 3

3

Submarino 4

4

LA PANDILLA

pre 1. stupeň ZŠ (8-9 rokov)

La Pandilla 1

1 (A1)

COLEGA

pre základné školy, odporúčané pre 2.-5. ročník

1

2

3

4

SUPERDRAGO

pre 1. stupeň ZŠ (7-12 rokov)

Superdrago 1

1

Superdrago 2

2

Superdrago 3

3

Superdrago 4

4

CLAN7

pre 1. stupeň ZŠ (6-12 rokov)

Clan7 0

inicial

Clan7 1

1

Clan7 2

2

Clan7 3

3

Clan7 4

4

CODIGO ELE

pre 2. stupeň ZŠ a viacročné gymnáziá

Codigo ELE 1

1

Codigo ELE 2

2

Codigo ELE 3

3

ESPACIO JOVEN 360

pre mládež, odporúčame najmä pre 8-ročné gymnáziá

Espacio joven 360 1

A1

Espacio joven 360 2

A2.1

Espacio joven 360 3

A2.2

Espacio joven 360 4

B1.1

Espacio joven 360 5

B1.2

ESPACIO JOVEN

pre mládež, odporúčame najmä pre 8-ročné gymnáziá

Espacio joven 1

A1

Espacio joven 2

A2.1

Espacio joven 3

A2.2

Espacio joven 4

B1.1

QUE GUAY

pre mládež od 11 rokov

Que guay 1

A1.1

Que guay 2

A1.2

Que guay 3

A2

Que guay 4

A2/B1

JOVEN.ES

pre mládež (11-15 rokov)

Joven.es 1

1 (A1)

COMPANEROS nueva edición

pre mládež (2. stupeň ZŠ)

Companeros nueva edición 1

1 (A1)

Companeros nueva edición 2

2 (A2)

Companeros nueva edición 3

3 (B1.1)

Companeros nueva edición 4

4 (B1.2)

INSTANTES

pre mládež (osemročné gymnáziá, stredné školy)

Instantes 1

1 (A1)

Instantes 2

2 (A2)

Instantes 3

3 (B1)

Instantes 4

4 (B2)

NUEVO SUEŇA

pre stredné školy

Nuevo suena 1

1 (A1-A2)

Nuevo suena 2

2 (B1)

Nuevo suena 3

3 (B2)

Nuevo suena 4

4 (C1)

NUEVO MAŇANA

pre stredné školy

Nuevo manana 1

1 (A1)

Nuevo manana 2

2 (A2)

Nuevo manana 3

3 (A2/B1)

Nuevo manana 4

4 (B1+)

ESPANOL POR SUPUESTO

pre 2. stupeň ZŠ

Espanol por supuesto 1

1 (A1)

Espanol por supuesto 2

2 (A2)

Espanol por supuesto 3

3 (A2+)

Espanol por supuesto 4

4 (B1)

ESPANOL POR SUPUESTO nueva edición

pre 2. stupeň ZŠ (11-15 rokov)

Espanol por supuesto ne 1

1 (A1)

Espanol por supuesto ne 2

2 (A2)

Espanol por supuesto ne 3

2 (A2+)

EMBARQUE

pre stredné školy a dospelých

Embarque 1

1

Embarque 2

2

Embarque 3

3 (B1+)

Embarque 4

4

EXPERIENCIAS versión INTERNACIONAL

pre stredné školy a dospelých

Experiencias int 1

1 (A1)

Experiencias int 2

2 (A2)

Experiencias int 3

3 (B1)

Experiencias int 4

4 (B2)

EXPERIENCIAS versión MODULAR

pre stredné školy a dospelých

Experiencias modular 1

Módulo 1 (A1)

Experiencias modular 2

Módulo 2 (A1)

Experiencias modular 3

Módulo 3 (A1)

Experiencias modular 4

Módulo 4 (A2)

Experiencias modular 5

Módulo 5 (A2)

Experiencias modular 6

Módulo 6 (A2)

Experiencias modular 7

Módulo 7 (B1)

Experiencias modular 8

Módulo 8 (B1)

Experiencias modular 9

Módulo 9 (B1)

Experiencias modular 10

Módulo 10 (B1)

Experiencias modular 11

Módulo 11 (B2)

Experiencias modular 12

Módulo 12 (B2)

Experiencias modular 13

Módulo 13 (B2)

Experiencias modular 14

Módulo 14 (B2)

EN ACCION

pre stredné školy a dospelých

En accion a1

A1

En accion a2

A2

En accion 1

1 (A1-A2)

En accion 2

2 (B1)

En accion 3

3 (B2)

En accion 4

4 (C1)

FRECUENCIAS

pre stredné školy a dospelých

Frecuencias 1

A1

Frecuencias 2

A2

Frecuencias 3

B1

VENTE

pre stredné školy (najmä gymnáziá) a dospelých

Vente 1

1

Vente 2

2

Vente 3

3

ESPANOL EN MARCHA nueva edición (3e)

pre stredné školy a dospelých

Espanol en marcha 3e 0

Básico (A1-A2)

Espanol en marcha 3e 1

1 (A1)

Espanol en marcha 3e 2

2 (A2)

Espanol en marcha 3e 3

3 (B1)

Espanol en marcha 3e 4

4 (B2)

NUEVO ESPANOL EN MARCHA

pre stredné školy a dospelých

Nuevo espanol en marcha 0

Básico (A1-A2)

Nuevo espanol en marcha 1

1 (A1)

Nuevo espanol en marcha 2

2 (A2)

Nuevo espanol en marcha 3

3 (B1)

Nuevo espanol en marcha 4

4 (B2)

VÍA RÁPIDA

pre vysoké školy a intenzívne kurzy

Vía rápida

A1-B1

AULA INTERNACIONAL PLUS

pre stredné školy a dospelých

Aula internacional plus 1

1 (A1)

Aula internacional plus 2

2 (A2)

Aula internacional plus 3

3 (B1)

Aula internacional plus 4

4 (B2.1)

NOS VEMOS HOY

pre stredné školy a dospelých

Nos vemos hoy 1

1 (A1)

Nos vemos hoy 2

2 (A2)

Nos vemos hoy 3

3 (B1)

NUEVO PRISMA

pre stredné školy a dospelých

Nuevo Prisma 1

A1

Nuevo Prisma 2

A2

Nuevo Prisma 3

B1

Nuevo Prisma 4

B2

Nuevo Prisma 5

C1

Nuevo Prisma 6

C2

SÍ! cvičebnica

vhodné na prípravu na maturitu, prijímacie pohovory a DELE

Si - cvicebnica

TEMA A TEMA

pre stredné školy a dospelých

Tema a tema 1

Nivel B1

Tema a tema 2

Nivel B2

Tema a tema 3

Nivel C

ASÍ SE HABLA

praktická cvičebnica k učebnici Tema a tema

Así se habla 1

Nivel B1

Así se habla 2

Nivel B2

Así se habla 3

Nivel C

LAS CLAVES del nuevo DELE

učebnice na prípravu na skúšky DELE

Las claves del nuevo DELE 1

A1

Las claves del nuevo DELE 2

A2

Las claves del nuevo DELE 3

B1

Las claves del nuevo DELE 4

B2

Las claves del nuevo DELE 5

C1

EL CRONÓMETRO

kompletný prehľad a príprava na skúšky DELE

El cronómetro 1

A1

El cronómetro 2

A2

El cronómetro 3

B1

El cronómetro 4

B2

El cronómetro 5

C1

El cronómetro 6

C2

ESPECIAL DELE

príprava na skúšku DELE

Especial DELE 1

A2

Especial DELE 2

B1

Especial DELE 3

B2

PREPARACIÓN AL DELE

príprava na skúšku DELE

Preparación al DELE 3

B1

Preparación al DELE 4

B2

Cuadernos de GRAMÁTICA ESPANOLA

gramatické zošity - vysvetľujú, precvičujú a opakujú španielsku gramatiku danej úrovne

Cuadernos de gramática espanola 1

A1

Cuadernos de gramática espanola 2

A2

Cuadernos de gramática espanola 3

B1

GRAMÁTICA BÁSICA del estudiante de espanol

gramatika pre mládež i dospelých

Gramática básica

A1-B1

3 POR UNO REPASA

cvičebnice gramatiky a slovnej zásoby

3 por uno 1

A1

3 por uno 2

A2

3 por uno 3

B1

EN GRAMÁTICA

teoretickko-praktické učebnice gramatiky

En gramatica a1/a2

A1/A2

En gramatica b1

B1

En gramatica b2

B2

En gramatica c1/c2

C1/C2

GRAMÁTICA DE USO DEL ESPANOL

praktické gramatiky v jednotlivých úrovniach

Gramática de uso del espanol

A1-B2

GRAMÁTICA EN CONTEXTO

učebnica gramatiky v kontexte

Gramática en contexto

A1-B2+

UNIVERSO GRAMATICAL

učebnica gramatiky s pracovnými listami

Universo gramatical

A1-B1

USO DE LA GRAMÁTICA ESPANOLA

cvičebnice gramatiky v troch úrovniach

Uso gramatica elemental

elemental

Uso gramatica elemental2

elemental

Uso gramatica intermedio2

intermedio

Uso gramatica avanzado2

avanzado

USO INTERACTIVO DEL VOCABULARIO

učebnice zamerané okrem gramatiky a slovnej zásoby aj na sociálne zručnosti, uplatňujú CLIL

Uso interactivo del vocabulario 2

B2-C2

COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO

cvičebnice španielskej gramatiky na jednotlivých úrovniach

Competencia gramatical 4

B2

LAS FORMAS VERBALES

učebnica zameraná na precvičovanie slovies formou krátkych detektívnych príbehov

Las formas verbales

básico-intermedio

DIÁLOGOS Y RELATOS

doplnkový materiál na precvičenie gramatiky a slovnej zásoby prostredníctvom príbehov a dialógov

Dialogos y relatos

A1-A2

CONVERSAR ES FÁCIL

doplnkový materiál zameraný na konverzáciu, rozvíja posluch s porozumením a ústny prejav

Conversar es fácil

A1-A2

TÚ Y YO

fotokopírovateľný materiál na rozvoj ústneho prejavu

Tu y yo A

Nivel A

Tu y yo B

Nivel B

Tu y yo C

Nivel C

CUADERNOS DE VACACIONES

prázdninový pracovný zošit pre deti a mládež (zopakovanie učiva)

Cuadernos de vacaciones

A1

HABLAR POR LOS CODOS

kniha španielskych frazeologizmov, slovných spojení a prísloví

Hablar por los codos